valikko
ENG EST RUS

Suunnittelu

Jokainen toimitettava telineratkaisu suunnitellaan yksityiskohtaisesti täyttämään kaikki turvallisuusvaatimukset sekä tietysti kunkin työmaan erikoisvaatimukset. Kehittyvä telineteknologia ja tiukkenevat työturvallisuusmääräykset nostavat suunnittelun osuutta ja tärkeyttä jo kohteiden kartoitusvaiheessa. Hyvällä suunnitteluosaamisella pystymme varmistamaan kohdekartoituksessa saatujen ideoiden käytännön toteutuksen turvallisesti.

Valmiit CAD-suunnitelmat lujuuslaskelmineen, piirustuksineen ja asennusohjeineen varmistavat oikean asennustavan ja nopeuttavat pystytystyötä työmaalla. Suunnitelman pohjalta laaditun kalustoluettelon ansiosta kaikki tarvittavat osat ovat varmasti mukana toimituksessa.


Koulutus

Nopeasti kehittyvä telineteknologia ja jatkuvasti paranevat työturvallisuusohjeet edellyttävät telineiden asentajilta jatkuvaa kouluttautumista. Maan johtavana telinealan yrityksenä Telinekataja tarjoaa asiakkailleen ja aliurakoitsijoilleen syvällistä, jatkuvaa tuote- ja asennuskoulutusta. Sen avulla asentajat ja työnjohto pystyvät hyödyntämään telineiden ominaisuuksia tehokkaasti ja oikein. Ja mikä tärkeintä, koulutuksen avulla varmistetaan, että telineistä osataan tehdä määräykset täyttäviä ja turvallisia niiden käyttäjille.


Asennus

Nykyaikaisella työmaalla jokainen tehtävä vaatii oman erikoisosaamisensa, ja tiukoilla aikatauluilla kaiken on toimittava kuin kello. Siksi myös telineiden ja sääsuojien asentaminen on ammattilaisten työtä. Onhan kyse aina paitsi aikatauluista ja kustannuksista, myös työmaan toimivuudesta ja ihmisten turvallisuudesta.

Telinekatajan ja sen aliurakoitsijoiden palveluksessa olevien asentajien ammattitaito on parasta, mitä Suomesta löytyy. Alan johtavana yrityksenä olemme itse kouluttaneet heidät, painottaen asioita, jotka kokemuksesta tiedämme tärkeiksi.


Ota yhteyttä