valikko
ENG EST RUS

Suunnittelu

Jokainen toimitettava telineratkaisu suunnitellaan yksityiskohtaisesti täyttämään kaikki turvallisuusvaatimukset sekä tietysti kunkin työmaan erikoisvaatimukset. Kehittyvä telineteknologia ja tiukkenevat työturvallisuusmääräykset nostavat suunnittelun osuutta ja tärkeyttä jo kohteiden kartoitusvaiheessa. Hyvällä suunnitteluosaamisella pystymme varmistamaan kohdekartoituksessa saatujen ideoiden käytännön toteutuksen turvallisesti.

Valmiit CAD-suunnitelmat lujuuslaskelmineen, piirustuksineen ja asennusohjeineen varmistavat oikean asennustavan ja nopeuttavat pystytystyötä työmaalla. Suunnitelman pohjalta laaditun kalustoluettelon ansiosta kaikki tarvittavat osat ovat varmasti mukana toimituksessa.


Asennus ja kuljetus

Nykyaikana tiukoilla aikatauluilla kaiken on toimittava kuin kello. Siksi myös telineiden ja sääsuojien asentaminen on ammattilaisten työtä. Onhan kyse aina paitsi aikatauluista ja kustannuksista, myös työmaan toimivuudesta ja ihmisten turvallisuudesta.

Telinekatajan ja sen aliurakoitsijoiden palveluksessa olevien asentajien ammattitaito on parasta, mitä Suomesta löytyy. Alan johtavana yrityksenä olemme itse kouluttaneet heidät, painottaen asioita, jotka kokemuksesta tiedämme tärkeiksi.

Asentajillamme on aina voimassa oleva työturvallisuuskortti ja he käyttävät asianmukaisia turvavälineitä kypärää, turvavaljaita, silmäsuojaimia ja turvakenkiä sekä kohdekohtaisesti vaadittavia muita suojavälineitä.

Telinekataja on pitkän kokemuksensa pohjalta kehittänyt toimivat järjestelmät, joiden avulla varmistetaan, että oikea kalusto on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Telineosat varastoidaan ja kuljetetaan tarkoitusta varten suunnitelluissa kehikoissa, selkeinä kokonaisuuksina. Aikataulut laaditaan tilaajan toivomusten mukaan. Näin suuretkin kokonaisuudet pysyvät hallinnassa ja asennustyö sujuu suunnitellusti.

Oikein järjestetyn kuljetuksen ja varastoinnin ansiosta voit nopeuttaa ja tehostaa toimintaa huomattavasti. Telinekataja tarjoaa telineiden käsittelyyn ja nostoon erilaisia varastointipaletteja ja vaijerinostimia.


MaxxSafe työturvallisuuden nollatoleranssi

Älä hyväksy tapaturmia, aikataulun pettämistä tai laadun polkemista omalla työmaallasi

Telinekatajan kehittämä MaxxSafe tuo telinetöihin uudenlaisen ajattelun, jonka tavoitteena on työturvallisuuden nollatoleranssi (= ei yhtään työtapaturmaa). Nollatoleranssiin päästään selkeällä ohjeistuksella, koulutuksella ja oikealla asenteella. Yhteinen tapatoimia luo turvallisuutta, joka näkyy kaikessa.

MaxxSafessa yhdistyy osaaminen, kustannustehokkuus ja turvallisuus.

MaxxSafe on merkittävä uudistus koko alalla; telinetöissä alkaa nyt uusi aikakausi. MaxxSafe-palvelut helpottavat tilaajan arkea, koska monta vastuullista, vaikeaa ja hankalaa työvaihetta voi nyt ulkoistaa perinteisen telineasennuksen lisäksi.

MaxxSafe-palvelut selkeyttävät eri osapuolten vastuita ja tuovat myös kustannustehokkuutta. Telinekataja hallitsee alan ammattilaisena uudet määräykset, niiden käytännön toteutuksen ja oikeat, turvalliset työmenetelmät. Kaikkea ei enää tarvitse tehdä itse, eikä edes kannata. 6-vaiheinen toimintatapa on "yhteinen kieli".

MaxxSafe on kehitetty ja tuotteistettu työryhmässä, jossa on ollut kattavasti mukana telinetöiden parhaat ja kokeneimmat ammattilaiset suunnittelusta tuotantoon ja työturvallisuuteen. MaxxSafe kiteytyy 6-vaiheisena toimintamallina, jota helppokäyttöiset MaxxSafe-lomakkeet ohjaavat ja dokumentoitavat. Kaikki puhuvat "samaa kieltä" ja toimivat aina samalla tavalla. Siitä syntyy uudenlainen turvallisuus, uudet palvelut ja tehokkuus.


Koulutus

Nopeasti kehittyvä telineteknologia ja jatkuvasti paranevat työturvallisuusohjeet edellyttävät telineiden asentajilta jatkuvaa kouluttautumista. Maan johtavana telinealan yrityksenä Telinekataja tarjoaa asiakkailleen ja aliurakoitsijoilleen syvällistä, jatkuvaa tuote- ja asennuskoulutusta. Sen avulla asentajat ja työnjohto pystyvät hyödyntämään telineiden ominaisuuksia tehokkaasti ja oikein.

Ja mikä tärkeintä, koulutuksen avulla varmistetaan, että telineistä osataan tehdä määräykset täyttäviä ja turvallisia niiden käyttäjille.


Ota yhteyttä